Toiminnasta, mitä on tehty ja mitä on tekeillä

Rovaniemen Lyskan Alumnit ry on perustettu 6.2.2009, ensimmäisenä puheenjohtajanaan Marjut Aikio.  Perinteeksi on jo muodostunut, että yksi kevään ylioppilaista on saanut yhdistyksen alumnistipendin. Tänä keväänä stipendin sai Elina Pyhäjärvi.  Aikaisemmat saajat ovat vuodesta 2009 alkaen Ville Aula, Joona Rajala, Jimi Jokela, Eerika Karppinen, Riikka Keskitalo, Sanna Kemppinen, Essi Lind, Noora Pumpanen ja Hanna-Kaisa Louhikoski.

    Koulun täyttäessä sata vuotta vuonna 2008 ilmestyi Hely Kalkkisen kokoama kirja Vivat Lyska. Kirja on upea teos kertomuksia ja muisteluita kunnianosoituksena juhlivalle Lyseonpuiston lukiolle. Kirjaa on vielä saatavissa koulun kansliasta.

    Koulun historiateosta kirjoittaa dosentti Marianne Junila. Yhdistys on tukemassa valmistuvaa kirjaa keräten varoja sen painokuntoon saattamiseksi.

    Abipäivänä 7.2.2018 koululla luennoi alumni, Vantaan kaupunginmuseon johtajan virasta vasta eläkkeelle jäänyt Leena Hiltula, kertoen hauskasti omasta opiskeluajastaan ja tehtävistään työuransa aikana.

    Tämän vuoden Lyska-päivää vietettiin koululla 17.5.2018. Päävierailijana oli koulun entinen oppilas, Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. Hän kertoi metsän monimuotoisuudesta ja sen laajasta luontoystävällisestä käytöstä.

    Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset vuosikokousasiat eli edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa valittiin myös yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat kuluvalle vuodelle. Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Heikki Salonen.    

    Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi henkilöt eri tehtäviin. Hallituksen jäsenet nimineen ja tehtävineen ovat toisaalla näillä kotisivuilla.  Vuosikokouksen jälkeen jatkettiin yhteistä tapaamista City Hotellin Monte Rosa -ravintolassa hyvän ruuan ja miellyttävän yhdessäolon merkeissä. 

    Lakkiaispäivänä 3.6.2018 koululla juhlivat myös vuoden 1968 oppilaat ja heidät julistettiin nyt riemuylioppilaiksi.  Riemuylioppilaiden keräämän stipendin sai Taru Räihä.  Yhdistyksen edustajat ovat pitäneen päivänavauksia koululla jo usean vuoden ajan. Näin on tehty myös kuluneella kevätlukukaudella ja samaan pyritään myös syyslukukautena.  Avauksien pitäjät ovat olleet eri alojen kokeneita osaajia ja ammattilaisia.

    Koulu täyttää tänä vuonna 110 vuotta ja tätä on tarkoitus juhlia myöhemmin syksyllä.  Juhlan yhteydessä pyritään julkistamaan myös koulun 100-vuotishistoria, minkä käsikirjoitus on viittä vailla valmis.

    Yhteyttä jäseniin pidetään lähinnä jäsenkirjeillä. Toiveena on, että jäsenet ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa, sillä sen kautta kirjeet voidaan lähettää joustavasti ja kustannuksia säästäen.