Ei kukkaisseppelein juhlittu nuoruuttanne.
Oli varattu kulmillenne jo kuoleman vanne.
Ei linnunlauluin keikkunut teille kevät,
vaan surmapa lauloi ja tykkien suut jylisevät.
Tie johtanut koulusta ei lyyran kultaa,
vaan otsillenne saitte te verta ja multaa.
Ja kaipuunne kauneuteen, joka aamuhun heräs,
sen lentimet leikkasi teilaten lentävä teräs.
Teon ylväimmän kuitenkin ehditte suorittamaan:
Isänmaa kun kutsui, te astuitte kuolemaan.

Kaarlo Julkunen

Alaruikka Oiva
Autti Alpo
Bohm Osmo
Gräsbeck Ralph
Hakala Olavi
Hautala Seppo
Heliste Pekka
Holopainen Teuvo
Hynynen Paavo
Hynynen Timo
Hyvönen Aarne
Jokela Johannes
Jordan Sirkka
Kallojärvi, Toivo
Kanerva Esko
Karikoski Olavi
Karvo Paavo
Keränen Martti
Kesti Eero
Kesti Olavi
Kesti Tauno
Kiviharju Eeva
Korkalo Eelin
Koskimies Mirja
Koskimies Olavi
Kouri Risto
Laakso Veli
Laitinen Onni
Lampa Timo
Lampela Kalevi
Liinanki Timo
Luiro Onni
Mannerkorpi Unto
Miettunen Mikko
Moilanen Niilo
Murto Matti
Mänty Arvo
Niemi Jorma
Nikula Mikko Reino
Nilsson Henrik
Niska Väinö
Nivanto Gösta
Oikarainen Veikko
Paassalo Matti
Poikela Lauri
Puhakka Alpi
Rantamartti Jorma
Rautajoki Kalervo
Saarivirta Otto
Sahlstein Aarno
Salonsaari Selim
Saraste Aarre
Seger Paul
Snellman Lauri J.
Ståhlhand Ilmari
Suotila Pauli
Sälpä Jaakko
Tillman Lasse


TÄYDENNÄMME KUTAKIN VAINAJAA KOSKEVIA TIETOJA, SITÄ MUKAA KUN SAAMME NIITÄ OMAISILTA JA YSTÄVILTÄ.