Päivän avaukset
Rovaniemen Lyskan Senioreitten puheenvuorot kouluaamujen aluksi; vuodesta 2009 -->

Vesa Kanniainen
Jaakko Kivinen
Petri Salo
Ritva Marttala
Liisa Virkkunen
Matti Harju

Vesa-Pekka Koivuranta
Leena Hiltula
Timo Rautajoki
Mikko Virrankoski
Anu Maijala
Anna-Liisa Haakana
Olavi Oksman
Ilmo Pulkamo
Seppo Heikki Salonen
Hely Kalkkinen
Heikki Väänänen
Esko Ollila
Jukka Ranua
Juhani Oksman
Marjut Aikio
Hannele Schroderus